Znaleziono 271285 pozycji w zakresie Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona7877787878797880[7881]7882788378847885Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników
Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XVI wiek
7974 (Nr. 1396) 1555
N. Regina Stoliska ż. And. Rybińskiego, dziedzica w Kiszkowo, prawo swe do m. Margonin i wsi przyl. z zapisu ol. Tom. Margońskiego długu ojcu jej Andrzejowi St. spadłe na nią obok sióstr swych rodz. Zofji Grodzieńskiej, Agn. Smuszewskiej, Joanny Nowomiejskiej, z ol. Katarzyny Stoliskiej zrodz. spadkobierczyń ol. And, St. ced. Zygmuntowi Czarnkowskiemu (f. 252)

7975 (Nr. 1396) 1555
N. Maciej Popowski na 1/2 swej cz. Popowa p. kośc. zap. 200 zł. pos. i t. w. ż. Zofji Kołaczkowskiej (f. 252v)

7976 (Nr. 1396) 1555
N. N. Jakub i Piotr Grylewscy, bcia rodz. niedz., na 1/. 2 swych cz. wsi Grylewo p. kc. zap. 600 zł. pos. i t. w. Annie Żernickiej, c. o. Mik., a ż. Piotra (f. 252v)

7977 (Nr. 1396) 1555
N. Jerzy Zylicki i Barbara Czmachowska małż. dają dożyw. dóbr jego wyderk. jej dziedz.: Czmachowo, Wróblewo, 1/2 1/2 wsi Pierworzewo i Kłodzieysko, 4-ej cz. wsi Pozarowo i całej wsi pustej Pamięczino p. pozn. (f. 253) Piotrowi Czmach. i Małgorzacie Grocholskiej małż.

7978 (Nr. 1396) 1555
N. Piotr Przecławski w tow. Róży P. wd. po Jerzym P., matki swej, pani dożywotniej we wsi Krześlice, na 1/2 wsi Krześlice p. gnieżn. zap. 700 zł. pos. i t. w. ż Apolonii Czmachowskiej, c. Piotra Czm. (f. 253v)

7979 (Nr. 1396) 1555
N. Piotr Leśniewski na 1/2 cz. swej z działu z Piotrem L. nepotem swym z br. rodz. we wsiach Leśniewo i Owieczki p. gn. zap. pos. 150 grz. i t. w. ż. Annie Noskowskiej c. Michała Nosk. (f. 253v)

7980 (Nr. 1396) 1555
N. Łukasz Prąndziński na 1/2 cz. wsi Prandno, Jagodno, Nagrodowice, w p. p. pozn. i gn. z działów z Hier. i Wojciechem pp. bćmi swymi należ., zap. 500 zł. pos. i t. w. ż Sabinie Rybieńskiej, c. ol. Stanisława R. Kordzboka (f. 254)

7981 (Nr. 1396) 1555
N. Wojc. Komornicki całą cz. dziedz. wsi Gowarzewo p. pozn. N. Bartłomiejowi K-mu, nepotowi swemu z brata rodz. daje (f. 254v)

7982 (Nr. 1396) 1555
N. Andrzej Gawroński całą część wsi Łobesz os. oraz wsie pus. Chomanta i Karkisz p. py., tj. tę część, którą mu Piotr Łobeski zobow. się rezygnować, za 2. 000 zł. Winc. Grabowskiemu wyd. (f. 254v)

7983 (Nr. 1396) 1555
N. Ludwik Krzycki na 1/2 swej cz. z działu z bćmi rodz. we wsiach Cielmice, Siedmidrogowo, Krzycko W., Krzycko M., Machcino, Nowawieś, Dembowałęka, i m.. Półkpie p. py. zap. 500 grz. pos. i t. w. ż. Dorocie Rozdrażewskiej, c. o. G. Hier. R. dz. w. Nowym Mieście, kl. rogoz. (f. 255)

7984 (Nr. 1396) 1555
G. Wojc. Rydzyński i Anna Jaktorowska małż. dożyw. (Ona w tow. Andrzeja J., dziedzica w Jankowicach, rodzonego i Jana J. stryj. bci swych, i Jak. Roswarowskiego wuja) Dobra jego dziedz., jej opr.: z im. Rydzyna, przedm., wsie: Kłoda, Tarnowa, Małe Goreczki, Wielgie Gorzycze, części całej wsi Nowiec i części Jezewo i Wycisłowo, całe Jawore (f. 255v)

7985 (Nr. 1396) 1555
N. Wawrzyniec Przetocki całą cz. dziedz. wsi Goraj p. pozn. spadłą po ol. bcie rodz. Janie P. zw. Niedarzyński za 300 grz. Mikołajowi Przetockiemu sprzed. (f. 256v)

7986 (Nr. 1396) 1555
N. Piotr Wienckowski całe cz. dziedz. ojcz. wsi W. i M. Wienczkowice os. i Przeyma pus. p. pozn. za 600 zł. Janowi W. bratu rodz. sprzed. (f. 256v)

7987 (Nr. 1396) 1555
Sł. Wojciech alias Olbrycht Custosz, ob. de Łowycz stary, brat jedyny i spadkob. ol. N. Grzegorza de Lowycz, całą sumę 224 zł. długu zap. ol. bratu rodz. przez G. Krzysztofa Tuczeńskiego 1552 r., Sl. Andrzejowi Pełce, pellioni, ob. pozn. ceduje (f. 256v)

7988 (Nr. 1396) 1555
G. Jan Krotoski, klan inowrocł., i Anna, c. Janusza z Latalic, wdy poznań. małż. dożyw. Jego dd.: Żorawia, Kowalewo os., Roswarzyno, Strachuczino pus. p. kc. (f. 257v)

7989 (Nr. 1396) 1555
N. Stanisław Bozejewski całą cz. wsi Górki Kotlarowe p. kcyń. nabytą od ol. Stanisł. Sobiejnskiego, za 1. 100 zł. Elżbiecie Sobiejnskiej, wd. po ol. Stanisławie Sob. sprzed. (f. 258)

7990 (Nr. 1396) 1555
N. Stanisław Przetocki, dziedzic części we wsiach: Przetoczno i Kobielewo p. pozn., na 1/2 części ib. zap. 350 zł. pos. i t. w. ż. N. Barbarze Kamieńskiej, c. Mikoł. K. (f. 258v)

7991 (Nr. 1396) 1555
N. Filip Chaławski całe cz. dziedz. we: Chaławy i Grabionowo os. p. kośc. należ. z działu z br. rodz. Janem Ch. za 1. 200 zł. sprzed. temuż Janowi (f. 258v)

7992 (Nr. 1396) 1555
N. Maciej Malicki opp. dzieci swych: Stanisława i Zofji, zrodz. z Anny Polickiej, daje żonie, a gdyby ta wyszła zamąż, bratu swemu rodz. Janowi M. (f. 259) on dobra swe Piotrowo os., Swiekotki pus. i 4-ącz. wsi Daszewice p. pozn. za 100 zł. wyd. żonie (f. 259v)

7993 (Nr. 1396) 1555
G. Rafał z Leszna, klan przem. całe cz. m. Kiebłow i 1/2 1/2 wsi Solecz, Stradym i cała wś Dambrowa p. kośc. nabyte od. G. Doroty z Potulic ż. G. Wacława Zaremby z Kalinowy klana nakiel. za 3. 250 zł. w. na wyd., za tyleż Jak. Jaskóleckiemu wyd. (f. 260)Znaleziono 271285 pozycji w zakresie Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona7877787878797880[7881]7882788378847885Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników