Znaleziono 271285 pozycji w zakresie Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona7288728972907291[7292]7293729472957296Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników
Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XV wiek > Część 1
5635 (Nr. 1385) 1473
N. Marcin dziedzic w Przespolewo na cz. ib. w p. kal. zap. 100 grz. pos. i t. w. żonie N. Annie (f. 172v)

5636 (Nr. 1385) 1473
N. Jan Pothworowski pisarz zs. sieradzki, superlukra kup. od N. Katarzyny ż. ol. N. Zbigniewa de Kaczky na wsi Przespolewo, za 60 grz. sprzed. N. Marcinowi z Przespolewa (f. 172v)

5637 (Nr. 1385) 1473
N. Wincenty Karlynski na wsi Trzebowa w p. kalis. zap. 3 grz. cz. rocz. za 40 grz. na wyd. N. Małgorzacie Carnynskiej (f. 172v)

5638 (Nr. 1385) 1473
N. Jakub de Radlowo na 1/2 dóbr dziedz. w Radlowo, Mankowo i Swyelugowo, zap. ż. N. Annie 20 grz. pos. i t. w. (f. 172v)

5639 (Nr. 1385) 1473
N. Wincenty i Andrzej, bcia rodzeni, niedzielni, ss. ol. ... (wydarte) de Stagosze Stagoszkyego z X. Janem St. rektorem kość. w Zyrkow i Winc. z Byelegewo stryjami rodz., i N... (wydarte) ...wskym wujem rodz. 2 ł. os. we wsi Stagosze p. pyzdr. N. Janowi Lowyaczskiemu za 27 grz. wyd. (f. 173)

5640 (Nr. 1385) 1473
NG. Jan de Nynyewo bl. do wsi Grab w p. kalis. po + X. Marcina brata swego rodz. pleb. w Siedleminie, i prawo wyderkowe ib., za 200 grz. G. Gywanowi z Golyny sędziemu kalis. sprzed. (f. 173)

5641 (Nr. 1385) 1473
N. Wojciech dziedzic w Tarnowo na 1/2 cz. we wsi Spławie i na s. 140 grz., które ma zabezp. na 4-ej cz. tej wsi, na mł. "Borowy" zw. i na żegludze w Paruchowo w 4-ej cz. Tarnowa zap. 90 grz. pos. i t. w. ż. N. Barbarze (f. 173)

5642 (Nr. 1385) 1473
NN. Jan i Maciej, bcia rodzeni, dziedzice w Coszczanki 4-ą cz. tej wsi p. pyzdr. N. Grzymale de C. dziedzicowi za 18 grz. sprzed. (f. 173)

5643 [Szamotuły] (Nr. 1385) 1473
G. Str. Jan Swidwa z Szamotuł na m. Kazimierz i na mł. ib., na całej wsi Nowawieś k. Kaz., na całej wsi Gorzyszewicze, c. wsi Piersko, zap. 500 kop pos. i t. wiana, ż. GD. Elżbiecie (f. 173v)

5644 (Nr. 1385) 1473
N. Vyelborzia Lubyczska de Cleszczewo, ż. Jana ol. Drogoczskiego, s. 50 grz. którą ma na swej opr. na wsi Cleszczewo w p. pyzdr. zapis. sobie przez Mikołaja Sapyenskiego, N. Janowi ol. Dr. mężowi swemu sprzed. (f. 173v)

5645 (Nr. 1385) 1473
N. Tomasz Jezersky alias Obrzyczsky na wsiach: Obrzyczsko, Coszmyn, Obrowo, zap. 300 grz. pos. i t. w. ż. ND. Katarzynie (f. 174)

5646 [Żnin] (Nr. 1385) 1473
N. Jan, s. o. N. Jaśka z Jaroslawcza, z Elżbietą ż. op. Mikołaja Wilka ze Środy obyw. i Jadwigą ż. N. Jana Sdzychowskiego, swoją i ich cz. ojcz. i mac. w Jaroslawyecz w p. pyzdr. NN. Dorocie Grathkowej, Janowi, Mikoł. i Piotrowi, braciom rodz. z matką dziedzicom w Czarthky za 100 grz. sprzed. (f. 174)

5647 (Nr. 1385) 1473
N. Barbara wd. po ol. N. Mikoł. Marzelewskim obec. ż. N. Mikołaja de Jaroslawyecz, ma oprawę przeniesioną z Marzelewa na 4-ą cz. Jarosławca, co teraz kasuje (f. 174)

5648 [Poznań] (Nr. 1385) 1473
N. Maciej de Cyrkyewne Popowo dziedzic, część dziedz. w tej wsi w p. gn., N. Tomaszowi Popowskiemu za 500 grz. sprzed. (f. 174v)

5649 (Nr. 1385) 1473
GD. Anna ż. N. Jana de Pogorzel, swoją część 500 grz., którą odebrała za wsie Cruchowo i Grabowo ojc., daje mężowi (f. 174v)

5650 (Nr. 1385) 1473
N. Dobrogost Soboczski dziedzic w Nieczajnie na 1/2 tej wsi w p. pozn. zap. cz. r. 3 grz. X. Sędziwojowi S. kan. kat. pozn. i prob. koleg. Sw. Marji Magdal. w Pozn. (f. 174v)

5651 [Poznań] (Nr. 1387) 1484
MD. Sędziwój Czarnkowski na Połajewie i Młynkowie w p. pozn. zap. 400 grz. spos. wyderkowym ż. Dobrochnie z Kościelca (pierwsza karta niepag.)

5652 [Kościan] (Nr. 1387) 1484
X. Urjel bp. pozn. wś. Tarnowo p. kość. Mikołajowi Cothowyczskiemu wyd. za 300 zł. węg. (1-a karta niepag. v.)

5653 [Poznań] (Nr. 1387) 1484
N. Elżbieta ż. N. Jana Colaczkowskiego dziedzica w Gessewo, 1/2 Murzynowa Borowego w p. pyzdr. za 4-ą cz. wsi Modrakowo w p. pozn. X. Urjelowi bpowi pozn. wym. (ib.)

5654 (Nr. 1387) 1484
N. Aleks. Zaworski całe cz. dziedz. wsi: Gora, Lobes, w p. pyzdr. i Panyaka w p. kość., do których prawo bliższ. spadło po + ol. N. Jana Gorskiego nepota swego, za wieś M. Lang w p. kość. N. Marcinowi ol. de M. Lang daje (f. niepag. 2-ga karta). Marcin z M. Lang ol., a obec. dz. w Górze na wsi Góra w p. pyzdr. zap. 200 grz. pos. i t. w. ż. N. Katarzynie (ib.)Znaleziono 271285 pozycji w zakresie Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona7288728972907291[7292]7293729472957296Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników