Znaleziono 271285 pozycji w zakresie Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona6709671067116712[6713]6714671567166717Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników
Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek
15975 (Nr. 1336) 1763
Jakub Kaczkowski, s. o. Anton. z ol. Konstancji Skrzetuskiej, ol. Ludwika Gierzyńskiego, ol. Jakuba G. z ol. Ludwiki Nieżychowskiej syna, Lipnicy dziedzica, bp. +-go, wspólspadkobierca, Jana Mańkowskiego obec. dziedzica Lipnicy, kwit. (f. 8)

16976 (Nr. 1336) 1763
Józef i Stanisław Modlibowscy, ss. o. Antoniego M. z ol. Anny Zawadzkiej, ol. Kaspra M. klana międzyrzec., bp. +-go bratańce, i spadkob., w im. bratanków swych synów ol. Franciszka M. brata ich rodz. i Ludwiki Szmoniewskiej, wedle kontr. z r. 1762, dobra Kromolice, Karczewko, Przybyszew, Mokronos, w p. pyzdr. Karolowi M. bratu rodz. i stryjowi (wobec bratanków) za 260. 000 złp. sprzed. (f. 10). Franciszka M., c. o. Józefa z Teresy Jaraczewskiej, ż. Franciszka Krassowskiego

15977 (Nr. 1336) 1763
Karol Modlibowski, s. o. Ant. z ol. Anny Zawadzkiej, dz. Kromolic, Karczewka, Przybyszewa, Mokronosu p. pyzdr., ż. Zofji Urbanowskiej, c. o. Franc. U. burgr. kcyń. z ol. Kat. Przedzyńskiej, zap. pos. 43. 210 złp. (f. 10v)

15978 (Nr. 1336) 1763
Elżbieta z Orzelskich, s. o. Jana O. z ol. Ludwiki Tomickiej żony 1-o v. ol. Turobojskiego, wdowa po Józefie Gąsiorowskim, dziedziczka Niemieczkowa os. i Wilczynka pus. p. pozn. dobra te Wojciechowi Sławińskiemu chorążemu dobrzyń., s. o. Adama Sł. z ol. Konst. Rogozińskiej, za 85. 000 złp. sprzed. (f. 12)

15979 (Nr. 1336) 1763
Stanisław Kwiatkowski, s. o. Karola Kw., ol. Jana Kw. z ol. Kat. Mierzwińskiej syna, z ol. Anny Krassowskiej syn, dziadków spadkobierca (f. 14)

15980 (Nr. 1336) 1763
Józef Nowowieyski, ol. Mac. z ol. Anny Drachowskiej syn, wedle zobow. z r. 1761, d. Kaczkowo M., s. Kaczkówko, Józefowi Pogorzelskiemu, ol. Michała P. z ol. Marj. Błociszewskiej synowi, ol. Rafała Pogorzelskiego bp. +-go bratu rodz. i spadkob. za 24. 000 złp. sprzed. (f. 16)

15981 (Nr. 1336) 1763
Józef Pogorzelski, o. Michała syn, Kaczkowo M. w p. kc. sprzed. Annie z Broniewskich c. o. Kaz. z ol. Magdal. Sumińskiej, wd. po ol. Mac. Goreckim, za 28. 500 złp. (f. 16v)

15982 (Nr. 1336) 1763
Jan Linowski, ol. Stanisława podstolego wschow., dziedzica d. Gębice i f. Bugaj p. kość. z Zofji Miruckiej w im. sw. i brata małolet. rodz. Adama, dobra te wraz z lasami i pastwiskami w Chociszewicach, Janowi Nepom. Mycielskiemu ście ośnic., s. o. Mac. klana pozn. z ol. Wer. Konarz. za 170. 000 złp. sprzed. (f. 18v). Na tym posag matki 31. 173 zł.; Stanisława L. córka zakonnica w Śremie ma zapis 1. 000

15983 (Nr. 1336) 1763
Michał Komierowski, ol. Franciszka na Komierowie K. cześnika bracław. z ol. Marj. z Tuchołków syn, wedle działów brater. z Józefem cześnikiem inowrocł. starszym, Janem, młodszym, spis. w Komierowie 14/VII r. 1762., całe cz. d. Komierowo, Komierówko, w p. nakiel. po ojcu daje bratu rodz. Stanisławowi K. (f. 21)

15984 (Nr. 1336) 1763
Marcin Chorzewski i Marj. Przybysławska małż. za kons. król. 25/X 1760. cedują wś. król. Padarzewo w p. gn. Karolowi Ulatowskiemu i Felicjanie Ch. małż. (f. 21v) To rodzice Ulatowskiej (f. 22)

15985 (Nr. 1336) 1763
Stefan Przanowski, s. o. Józefa P. ol. Kazimierza syna z Marjanny Tomickiej zrodzony syn, dóbr m. Kiszkowa i wsi Rybienka i Brudzewka dziadowskich, wraz z Franciszkiem i Antonim braćmi m. s. rodz. Przanowskimi stryjami, współdziedzic, część swoją tych dóbr w p. gn. Franciszkowi Junoszy Bojanowskiemu za 1. 250 złp. sprzed. (f. 25)

15986 (Nr. 1336) 1763
Kaz. Węsierski, ol. Jana W. z ol. Konstancji Lutomskiej syn, d. Sławno, Myszki, i in. dziedzic, ojciec Cecylji z W., córki starszej, ż. Ignacego Pawłowskiego chorążego Michałowskiego, córce młodszej Franciszce W. ż. Antoniego z Wybran. Swinarskiego wyznacza, jak i starszej, z dóbr ojcz. i mac. pos. 24. 000 złp. (f. 26)

15987 (Nr. 1336) 1763
Stanisł. Smorowski, w im. sw. oraz Katarzyny Brudzewskiej, ż. 1-o v. ol. Mielżyńskiego, 2-o v. Orzelskiego, 3-o v. obec. Rakowskiego, matki żony swej i Marjanny z Orzelskich żony swej (f. 26v)

15988 (Nr. 1336) 1763
Rozalja Dobrosławska, c. Mikoł. z ol. Marcjanny Biernawskiej, c. ol. And. B. z ol. Doroty Sobockiej, panna, siostra rodz. Stanisława, Xawerego, Marjanny ż. Józefa Łukaszewicza Dobrosławskich; Antoni i Wojciech Biernawscy, ss. o. Andrzeja B. bracia rodz. matki zezn. i Anny Biernaw. ż. Gabryela Glińskiego (f. 32v)

15989 (Nr. 1336) 1763
Helena Świerkowska, c. o. Jana z Jadwigi Rokossowskiej, ż. Franc. Kęszyckiego, dziedzica cz. Kęszyc w p. sierp. Karola Rokossowskiego dz-a Gołaszyna p. pozn. kwit. z 340 złp. z s. oryg. 1. 717 złp. (f. 34). Franciszek Kęszycki, s. o. Bartłomieja K. z Jadwigi Crochorowskiej (f. 34v)

15990 (Nr. 1336) 1763
Franciszka z Mejerów, c. o. Stanisł. Lewaldt M. z ol. Emanueli Magdal. Fakinety, wdowa 1-o v. po ol. Walentynie Grabskim, obec. 2-o v. ż. Pawła Żeromskiego w tow. Kajetana i Tomasza GG., oraz Adama Ż. synów swych z 1 i 2 mężów, całe cz., dziedz. wsi Ławki, Wyrobki, Popielarze, Olendry w p. gn. par. kruchow. od części Rafała Lewaldt Mejera oddzielone, Józefowi Rosen, żup. ww: wekopol., pułk. regim. łanowego, s. o. Adama R. z ol. Apolinary Przespolewskiej za 14. 000 złp. sprzed. (f. 35)

15991 (Nr. 1336) 1763
Mikoł. z Wybranowa Swinarski podczaszy kalis., s. o. Jana z Zofji Rokossowskiej, z I i Anna Bnińska, c. Rafała Bn. klana śrem. z ol. Marjanny Kwileckiej z II małż. zap. dożyw. (f. 36v)

15992 (Nr. 1336) 1763
Józef Kierski podkomorzy JKMci, s. Kaz. z Joanny z Tyszewiczów z I i Ludwika Zakrzewska, c. Franc. Wyssogoty Zakrzewskiego pis. gr. kość. z ol. Ludmiły Niemojewskiej z II małż. dożyw. (f. 40v)

15993 (Nr. 1336) 1763
Ignacy Skarbek Malczewski sta płowski i Justyna z Węgorzewskich, Ludwik Młodziejewski regent gr. pozn. i Cecylja z W., Józef Mankowski i Teofila z W., córki ol. Piotra W., łowczego pozn. z ol. Anny Kunegundy z Gajewskich, Wiktorja z Łąckich wd. po Piotrze W. łowczym, oraz Jana Nep. i Wojciecha WW. jej synów 2-o v. zrodz., braci sych rodz., kwituje z waz srebrnych po ol. Franc. Gajewskim klanicu rogoz., ojcu ich matki i z in. cennych rzeczy (f. 43v)

15994 (Nr. 1336) 1763
Józef Jagniątkowski, chorąży podlaski, pos. Rosnowa z przyl., w im. Józefa Mieszkowskigo, s. o. Walentyna z Bronikowskiej, małoletniego, pod swoją op. zostającego, wdowę i spadkobierców ol. Józefa Wyganowskiego komor. gran. wsch., dz-a d. Gawrony z 650 zł., reszty z s. oryg. 4. 300 zł. przez ol. Kat. Płaczkowską ż. ol. Wawrzyńca Mieszk. wdowę, w im. sw. oraz Jana Chryzostoma, i Walentyna i Melchjora, potem karmelity, oraz Anny ż. Tom. Kaszewskiego, Wiktorji ż. Piotra Żurawskiego potem żon, i Ludwiki zakonnicy, dzieci swych MM., z dóbr Węgierki od Rożnowskiego podnies. i przez ol. Jana Wygan., poprzedniego komornika ojca, na Gawronach 1732 zabezp., (Jadwiga de Turskie wd. po Janie Wygn. matka komornika) kwit. (f. 51)Znaleziono 271285 pozycji w zakresie Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona6709671067116712[6713]6714671567166717Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników